+38 073 635 38 09
До сайту університету

Робочі навчальні програми

Обов’язкові компоненти ОПП «Медицина»

 

1й курс

Англійська мова (за професійним спрямуванням) / English language (for professional purposes)

Робоча програмаСилабусSyllabus

Медична термінологія / Medical terminology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Латинська мова та медична термінологія / Latin and medical terminology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Українська мова (за професійним спрямуванням) / Ukrainian mova (for professional directing)

Робоча програмаСилабусSyllabus

Українська культура у всесвітній історії / Ukrainian culture at the all-round history

Робоча програмаСилабусSyllabus

Медична біологія / Medical biology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Медична та біологічна фізика / Medical and biological physics

Робоча програмаСилабусSyllabus

Медична хімія / Medical chemistry

Робоча програмаСилабусSyllabus

Анатомія людини / Human anatomy

Робоча програмаСилабусSyllabus

Біологічна та біоорганічна хімія / Biological and bioorganic chemistry

Робоча програмаСилабусSyllabus

 

2й курс

Медична інформатика / Medical informatics

Робоча програмаСилабусSyllabus

Гістологія, цитологія та ембріологія / Histology, cytology and embryology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Фізіологія / Physiology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Біологічна та біоорганічна  хімія / Biological and bioorganic & nbsp; chemistry

Робоча програмаСилабусSyllabus

Мікробіологія, вірусологія та імунологія / Microbiology, virology and immunology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Філософія, етика, деонтологія / Philosophy, ethics, deontology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Гігієна та екологія / Hygiene and ecology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Догляд за хворими (практика) / Patient care (practice)

Робоча програмаСилабусSyllabus

 

3й курс

Сестринська практика / Nursing practice

Робоча програмаСилабусSyllabus

Патоморфологія / Pathomorphology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Патофізіологія / Pathophysiology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Фармакологія / Pharmacology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Гігієна та екологія / Hygiene and ecology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я / Social medicine,
organization and economics of health care

Робоча програмаСилабусSyllabus

Пропедевтика внутрішньої медицини / Propaedeutics of internal medicine

Робоча програмаСилабусSyllabus

Пропедевтика педіатрії / Propaedeutics of pediatrics

Робоча програмаСилабусSyllabus

Загальна хірургія / General surgery

Робоча програмаСилабусSyllabus

Радіологія / Radiology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Сучасні методи генетичної діагностики / Modern methods of genetic diagnosis

Робоча програмаСилабусSyllabus

 

4й курс

Внутрішня медицина / Internal Medicine

Робоча програмаСилабусSyllabus

Педіатрія / Pediatrics

Робоча програмаСилабусSyllabus

Хірургія / Surgery

Робоча програмаСилабусSyllabus

Акушерство і гінекологія / Obstetrics and gynecology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я / Social medicine,
organization and economics of health care

Робоча програмаСилабусSyllabus

Оториноларингологія / Otorhinolaryngology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Офтальмологія / Ophthalmology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Неврологія / Neurology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Урологія / Urology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Дерматологія, венерологія / Dermatology, venereology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Виробнича лікарська практика / Industrial medical practice

Робоча програмаСилабусSyllabus

Клінічна патофізіологія / Clinical pathophysiology

Робоча програмаСилабусSyllabus

 

5й курс

Внутрішня медицина / Internal Medicine

Робоча програма

Фтизіатрія / Tuberculosis

Робоча програма

Інфекційні хвороби / Infectious diseases

Робоча програма

Онкологія та радіаційна медицина / Oncology and radiation medicine

Робоча програма

Педіатрія / Pediatrics

Робоча програма

Дитячі інфекційні хвороби / Children's infectious diseases

Робоча програма

Хірургія / Surgery

Робоча програма

Клінічна мікробіологія / Clinical microbiology

Робоча програма

Травматологія і ортопедія / Traumatology and orthopedics

Робоча програма

Акушерство і гінекологія / Obstetrics and gynecology

Робоча програма

Анестезіологія та інтенсивна терапія / Anesthesiology and intensive care

Робоча програма

Психіатрія та наркологія / Psychiatry and addiction

Робоча програма

Виробнича лікарська практика / Industrial medical practice

Робоча програма

Клінічна біохімія / Clinical biochemistry

Робоча програма

 

 

6й курс

Внутрішня медицина / Internal Medicine

Робоча програма

Педіатрія / Pediatrics

Робоча програма

Екстрена та невідкладна медична допомога / Emergency and urgent medical care

Робоча програма

Хірургія / Surgery

Робоча програма

Клінічна фармакологія / Clinical pharmacology

Робоча програма

Лабораторна та клінічна діагностика / Laboratory and clinical diagnostics

Робоча програма

Акушерство і гінекологія / Obstetrics and gynecology

Робоча програма

Медичне право / Medical law

Робоча програма

Загальна практика (сімейна медицина) / General practice (family medicine)

Робоча програма

Гігієна та екологія / Hygiene and ecology

Робоча програма

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я / Social medicine,
organization and economics of health care

Робоча програма

 

 

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 073 635 38 09