+38 044 338 00 43
До сайту університету

Робочі навчальні програми

Обов’язкові компоненти ОПП «Медицина»

1й курс

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програмаСилабус

Латинська мова та медична термінологія

Робоча програмаСилабус

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програмаСилабус

Українська культура у всесвітній історії

Робоча програмаСилабус

Медична біологія

Робоча програмаСилабус

Медична та біологічна фізика

Робоча програмаСилабус

Медична хімія

Робоча програмаСилабус

Анатомія людини

Робоча програмаСилабус

Біологічна та біоорганічна хімія

Робоча програмаСилабус

2й курс

Медична інформатика

Робоча програмаСилабус

Гістологія, цитологія та ембріологія

Робоча програмаСилабус

Фізіологія

Робоча програмаСилабус

Біологічна та біоорганічна  хімія

Робоча програмаСилабус

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Робоча програмаСилабус

Філософія, етика, деонтологія

Робоча програмаСилабус

Гігієна та екологія

Робоча програмаСилабус

Догляд за хворими (практика)

Робоча програмаСилабус

3й курс

Сестринська практика

Робоча програмаСилабус

Патоморфологія

Робоча програмаСилабус

Патофізіологія

Робоча програмаСилабус

Фармакологія

Робоча програмаСилабус

Гігієна та екологія

Робоча програмаСилабус

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я

Робоча програмаСилабус

Пропедевтика внутрішньої медицини

Робоча програмаСилабус

Пропедевтика педіатрії

Робоча програмаСилабус

Загальна хірургія

Робоча програмаСилабус

Радіологія

Робоча програмаСилабус

4й курс

Внутрішня медицина

Робоча програмаСилабус

Педіатрія

Робоча програмаСилабус

Хірургія

Робоча програмаСилабус

Акушерство і гінекологія

Робоча програмаСилабус

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я

Робоча програмаСилабус

Оториноларингологія

Робоча програмаСилабус

Офтальмологія

Робоча програмаСилабус

Неврологія

Робоча програмаСилабус

Урологія

Робоча програмаСилабус

Дерматологія, венерологія

Робоча програмаСилабус

Виробнича лікарська практика

Робоча програмаСилабус

Клінічна патофізіологія

Робоча програмаСилабус

5й курс

Внутрішня медицина

Робоча програма

Фтизіатрія

Робоча програма

Інфекційні хвороби

Робоча програма

Онкологія та радіаційна медицина

Робоча програма

Педіатрія

Робоча програма

Дитячі інфекційні хвороби

Робоча програма

Хірургія

Робоча програма

Клінічна мікробіологія

Робоча програма

Травматологія і ортопедія

Робоча програма

Акушерство і гінекологія

Робоча програма

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Робоча програма

Психіатрія та наркологія

Робоча програма

Виробнича лікарська практика

Робоча програма

Клінічна біохімія

Робоча програма

6й курс

Внутрішня медицина

Робоча програма

Педіатрія

Робоча програма

Екстрена та невідкладна медична допомога

Робоча програма

Хірургія

Робоча програма

Клінічна фармакологія

Робоча програма

Лабораторна та клінічна діагностика

Робоча програма

Акушерство і гінекологія

Робоча програма

Медичне право

Робоча програма

Загальна практика (сімейна медицина)

Робоча програма

Гігієна та екологія

Робоча програма

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я

Робоча програма

 

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 044 338 00 43