+38 073 635 38 09
До сайту університету

Нормативна база

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12&p=1227171106056773#Text

Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1716%2D2004%2D%EF&p=1178262961702826#Text

Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1

Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1112102994004535#Text

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0379-01&print=1

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0558-01&print=1

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0965-01&print=1

Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0964-01&print=1

Про затвердження Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0453-02&print=1

 Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу                         (корисної моделі) - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0644-01&print=1

Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її                           відкликання - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0643-01&print=1

Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні               винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0308%2D02&p=1099311677881964#Text

Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи
з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0494%2D05&p=1178262961702826#Text

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 073 635 38 09