+38 093 662 88 67
До сайту університету

Нормативна база

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12&p=1227171106056773#Text

Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1716%2D2004%2D%EF&p=1178262961702826#Text

Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1

Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1112102994004535#Text

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0379-01&print=1

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0558-01&print=1

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0965-01&print=1

Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0964-01&print=1

Про затвердження Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0453-02&print=1

 Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу                         (корисної моделі) - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0644-01&print=1

Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її                           відкликання - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0643-01&print=1

Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні               винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0308%2D02&p=1099311677881964#Text

Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи
з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності - https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0494%2D05&p=1178262961702826#Text

Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Директорат ННІ "Європейська медична школа":
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 093 662 88 67