+38 093 662 88 67
До сайту університету

Науковий відділ

В.О. начальника відділу

Гуцалюк Олексій Миколайович


Науковий відділ університету забезпечує організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічного колективу, яка є обов’язковою складовою його діяльності поряд із навчальною, методичною, організаційною та виховною роботою.

Основні функції наукового відділу такі:

 • складання загального плану науково-дослідної роботи МЄУ на поточний навчальний рік на основі відповідних планів кафедр;
 • вироблення оптимальної структури планування та ефективних форм науково-дослідної роботи кафедр та інститутів у цілому;
 • координація та узгодження діяльності кафедр щодо реалізації ними планів НДР;
 • поточний контроль виконання кафедрами планів їхньої наукової роботи;
 • узагальнення та аналіз результатів науково-дослідної роботи інститутів за підсумками навчального року;
 • підготування аналітичних довідок про стан наукової роботи МЄУ на вимогу ректорату і Вченої ради;
 • відслідковування зовнішньої наукової інформації про проведення іншими ЗВО і науковими установами конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів і оперативне доведення цих відомостей до директорів інститутів і завідувачів кафедр;
 • збирання інформації в мережі Інтернет та її накопичення;
 • підготування проєктів нормативних документів (наказів, розпоряджень), що регулюють науково-дослідну роботу в МЄУ, та доведення їх змісту до відома директорів інститутів та завідувачів кафедр;
 • створення електронної версії бази даних науковців МЄУ;
 • виконання підготовчої роботи до проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, семінарів, конгресів тощо;
 • координація участі співробітників МЄУ у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;
 • координація роботи інститутів МЄУ в питаннях планування та проведення студентських наукових конференцій, конкурсів, гуртків;
 • співпраця з органами студентського наукового товариства університету, надання їм наукової та методичної допомоги.

Науковий відділ координує роботу науково-дослідних центрів, що функціонують в університеті, та надає їм підтримку.

Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Директорат ННІ "Європейська медична школа":
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 093 662 88 67