+38 073 635 38 09
До сайту університету

Науковий відділ

В.О. начальника відділу

Гуцалюк Олексій Миколайович


Науковий відділ університету забезпечує організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічного колективу, яка є обов’язковою складовою його діяльності поряд із навчальною, методичною, організаційною та виховною роботою.

Основні функції наукового відділу такі:

 • складання загального плану науково-дослідної роботи МЄУ на поточний навчальний рік на основі відповідних планів кафедр;
 • вироблення оптимальної структури планування та ефективних форм науково-дослідної роботи кафедр та інститутів у цілому;
 • координація та узгодження діяльності кафедр щодо реалізації ними планів НДР;
 • поточний контроль виконання кафедрами планів їхньої наукової роботи;
 • узагальнення та аналіз результатів науково-дослідної роботи інститутів за підсумками навчального року;
 • підготування аналітичних довідок про стан наукової роботи МЄУ на вимогу ректорату і Вченої ради;
 • відслідковування зовнішньої наукової інформації про проведення іншими ЗВО і науковими установами конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів і оперативне доведення цих відомостей до директорів інститутів і завідувачів кафедр;
 • збирання інформації в мережі Інтернет та її накопичення;
 • підготування проєктів нормативних документів (наказів, розпоряджень), що регулюють науково-дослідну роботу в МЄУ, та доведення їх змісту до відома директорів інститутів та завідувачів кафедр;
 • створення електронної версії бази даних науковців МЄУ;
 • виконання підготовчої роботи до проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, семінарів, конгресів тощо;
 • координація участі співробітників МЄУ у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;
 • координація роботи інститутів МЄУ в питаннях планування та проведення студентських наукових конференцій, конкурсів, гуртків;
 • співпраця з органами студентського наукового товариства університету, надання їм наукової та методичної допомоги.

Науковий відділ координує роботу науково-дослідних центрів, що функціонують в університеті, та надає їм підтримку.

Студентський парламент Університету долучився до вебінару “Еразмус+ Молодь та Європейський корпус солідарності: оновлення умов у 2023 році»
Підсумки конференції студентів
Науково-педагогічні працівники МЄУ увійшли до складу редколегії журналу Disaster and Emergency Medicine Journal (DEMJ)
Вітаємо у складі ради сприяння розвитку Університету доктора Рауль Хуарес-Вела.
23 січня 2023 року о 14.00 відбулася онлайн-зустріч щодо участі у грантових програмах
Вітаємо в складі ради сприяння розвитку Міжнародного Європейського Університету професора Френка Пікока.
Вітаємо Симонця Євгенія Миколайовича у команді МЄУ на посаді директора навчально-наукового інституту «Європейська медична школа».
До ради сприяння розвитку Міжнародного Європейського Університету долучився доктор Карлос Гарсія Росас
Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 073 635 38 09