+38 093 662 88 67
До сайту університету

Студентське наукове товариство

Європейська медична школа

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки здобувачів вищої освітиякий являє собою собою комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує підвищення мотивації, поглиблює отримані знання, та навчає методології науково-дослідної роботи.

Основними цілями роботи студентського наукового гуртка є: сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки здобувачів вищої освіти; формування у них інтересу й потреби до наукової роботи; розвиток креативного евристичного мислення; наукової самостійності та підвищення внутрішньої організованості; свідомого відношення до навчання; поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

На кафедрі фундаментальних та медико-профілактичних дисциплін роботу наступні науково-дослідні гуртки:

  1. «Гістологія для допитливих» – керівник проф. Костинський Григорій Борисович. 

          Здобувачі вищої освіти більш детально вивчають  адаптаційні та регенераторні можливості органів з урахуванням їх тканинного складу, особливості регуляції вікових змін; інтерпретацію закономірностей ембріонального розвитку людини, регуляцію процесів морфогенезу.

    2. Поглиблене вивчення медичної біології» – керівник доцент Михайлюк Михайло Михайлович. 

           Особлива увага на засіданнях наукового гуртка кафедри фундаментальних та медико-профілактичних дисциплін, звертається на питання медико-біологічних аспектів паразитизму, профілактики паразитарних інвазій, вивчення біології та екології іксодових кліщів, медико- біологічних особливостей збудників протозойних інвазій.
Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їх наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати медичні проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію, брати участь у науково-практичних конференціях, публікації власних спостережень та літературних оглядів.
За результатами науково-дослідної роботи здобувачі готують та публікують сумісно з керівниками науково-дослідних гуртків тези, статті та доповіді на науково-практичних конференціях тощо.

Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Директорат ННІ "Європейська медична школа":
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 093 662 88 67