+38 073 635 38 09
До сайту університету

Звернення директора

Вітаю Вас у Європейський Медичній Школі!

Глобальні виклики, що постали перед світом у системі охорони здоров`я, докорінно змінили підхід як до оцінки потреб тих чи інших країн, там і для формування потужних стимулів для ринку праці лікарів.

На відміну від багатьох інших галузей, медицина і в майбутньому залишиться сферою з високим попитом на кваліфікованих фахівців. Більш того, ця потреба буде тільки зростати.

Наш підхід до вищої медичної освіти спрямований на підвищення конкурентоздатності фахівців у медичній галузі, що сприятиме поширенню інновацій у освітню та трудову сферу, забезпечить активізацію людського капіталу у напрямку здобуття професійних знань та їх застосування на практиці. Наш підхід спрямовано на розширення можливостей для зростання конкурентоспроможності.

Наші освітні програми орієнтовані на

  • Скорочення годин, відведених для лекційних занять та збільшення часу для практичних занять та групових проектів
  • Застосування методик інтегрованого навчання
  • Використання практичних методик «problem – based learning» (PBL) та «evidence – based medicine» (EBM)
  • Надання студентам широкої клінічної практики, можливостей для стажування та отримання професійного досвіду
  • Активну науково-дослідницьку роботу та лабораторну співпрацю студентів з науковцями.

Використовуючи новітні навчальні методики та принципи, ми створили освітні програми, завдяки яким ми готуємо фахівців, що готові до вирішення усіх задач, які поставить перед ними медицина майбутнього.

Міжнародна кредитна мобільність дає можливість учасникам освітнього процесу отримувати знання, викладати та стажуватися чи займатися науковою діяльністю в іншому навчальному закладі за межами України; можливість перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема, шляхом порівняння змісту освітніх програм.

Ми забезпечуємо практику з найвідомішими лікарями, присутність на усіх маніпуляціях та оперативних втручаннях, що проводяться у наших лікарнях-партнерах, та практику у сучасних медичних установах.

Всі ці можливості доступні для студентів Європейської Медичної Школи.

В університеті функціонують спеціалізовані аудиторії та лабораторії: з хімії, біології, анатомії людини, фізіології, гігієни, мікробіології та екології, гістології, безпеки життєдіяльності з основами охорони праці, загальної і біологічної фізики, фармакології та клінічної фармації, фантомні класи та кабінети поліклінічного прийому.

Велика увага приділяється вдосконаленню освітньої діяльності: підготовка нових модулів та курсів, застосування інноваційних технологій та сучасних форм навчання (телемедичні технології, інтерактивні семінари - тренінги, короткострокові цикли інформації). Ми  активно впроваджуємо в педагогічну практику принципи сучасного клінічного навчання,доказової медицини, біоетики та клініко-економічних стандартів з найважливіших медико-соціальних нозологій відповідно до міжнародного досвіду.

Якщо ви хочете оволодіти  професійними знаннями та вміти здійснювати діагностичний процес,визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз, знати принципи лікування та профілактики захворювань, проводити лікування основних захворювань шляхом прийняття обґрунтованих рішень за існуючими алгоритмами – ми чекаємо саме на вас!

 

З повагою,

Директор ННІ "Європейська Медична Школа"

Симонець Євгеній Миколайович

Україна – 03187, м. Київ,

проспект Академіка Глушкова, буд.42

Студентський парламент Університету долучився до вебінару “Еразмус+ Молодь та Європейський корпус солідарності: оновлення умов у 2023 році»
Підсумки конференції студентів
Науково-педагогічні працівники МЄУ увійшли до складу редколегії журналу Disaster and Emergency Medicine Journal (DEMJ)
Вітаємо у складі ради сприяння розвитку Університету доктора Рауль Хуарес-Вела.
23 січня 2023 року о 14.00 відбулася онлайн-зустріч щодо участі у грантових програмах
Вітаємо в складі ради сприяння розвитку Міжнародного Європейського Університету професора Френка Пікока.
Вітаємо Симонця Євгенія Миколайовича у команді МЄУ на посаді директора навчально-наукового інституту «Європейська медична школа».
До ради сприяння розвитку Міжнародного Європейського Університету долучився доктор Карлос Гарсія Росас
Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 073 635 38 09