+38 093 662 88 67
До сайту університету

Звернення директора

Вітаю Вас у Європейський Медичній Школі!

Глобальні виклики, що постали перед світом у системі охорони здоров`я, докорінно змінили підхід як до оцінки потреб тих чи інших країн, там і для формування потужних стимулів для ринку праці лікарів.

На відміну від багатьох інших галузей, медицина і в майбутньому залишиться сферою з високим попитом на кваліфікованих фахівців. Більш того, ця потреба буде тільки зростати.

Наш підхід до вищої медичної освіти спрямований на підвищення конкурентоздатності фахівців у медичній галузі, що сприятиме поширенню інновацій у освітню та трудову сферу, забезпечить активізацію людського капіталу у напрямку здобуття професійних знань та їх застосування на практиці. Наш підхід спрямовано на розширення можливостей для зростання конкурентоспроможності.

Наші освітні програми орієнтовані на

  • Скорочення годин, відведених для лекційних занять та збільшення часу для практичних занять та групових проектів
  • Застосування методик інтегрованого навчання
  • Використання практичних методик «problem – based learning» (PBL) та «evidence – based medicine» (EBM)
  • Надання студентам широкої клінічної практики, можливостей для стажування та отримання професійного досвіду
  • Активну науково-дослідницьку роботу та лабораторну співпрацю студентів з науковцями.

Використовуючи новітні навчальні методики та принципи, ми створили освітні програми, завдяки яким ми готуємо фахівців, що готові до вирішення усіх задач, які поставить перед ними медицина майбутнього.

Міжнародна кредитна мобільність дає можливість учасникам освітнього процесу отримувати знання, викладати та стажуватися чи займатися науковою діяльністю в іншому навчальному закладі за межами України; можливість перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема, шляхом порівняння змісту освітніх програм.

Ми забезпечуємо практику з найвідомішими лікарями, присутність на усіх маніпуляціях та оперативних втручаннях, що проводяться у наших лікарнях-партнерах, та практику у сучасних медичних установах.

Всі ці можливості доступні для студентів Європейської Медичної Школи.

В університеті функціонують спеціалізовані аудиторії та лабораторії: з хімії, біології, анатомії людини, фізіології, гігієни, мікробіології та екології, гістології, безпеки життєдіяльності з основами охорони праці, загальної і біологічної фізики, фармакології та клінічної фармації, фантомні класи та кабінети поліклінічного прийому.

Велика увага приділяється вдосконаленню освітньої діяльності: підготовка нових модулів та курсів, застосування інноваційних технологій та сучасних форм навчання (телемедичні технології, інтерактивні семінари - тренінги, короткострокові цикли інформації). Ми  активно впроваджуємо в педагогічну практику принципи сучасного клінічного навчання,доказової медицини, біоетики та клініко-економічних стандартів з найважливіших медико-соціальних нозологій відповідно до міжнародного досвіду.

Якщо ви хочете оволодіти  професійними знаннями та вміти здійснювати діагностичний процес,визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз, знати принципи лікування та профілактики захворювань, проводити лікування основних захворювань шляхом прийняття обґрунтованих рішень за існуючими алгоритмами – ми чекаємо саме на вас!

 

З повагою,

Директор ННІ "Європейська Медична Школа"

Симонець Євгеній Миколайович

Україна – 03187, м. Київ,

проспект Академіка Глушкова, буд.42

Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Директорат ННІ "Європейська медична школа":
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 093 662 88 67