+38 073 635 38 09
До сайту університету

Стратегія розвитку

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ «ЄВРОПЕЙСЬКА МЕДИЧНА ШКОЛА»

 • забезпечення дієвого менеджменту всіх процесів підготовки здобувачів вищої освіти;
 • адаптування якості освітньої діяльності до міжнародних стандартів;
 • запровадження системи процесу здобуття практичних навичок на постійних засадах;
 • органічний взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики;
 • інтеграція освітніх програм у світовий освітній простір через залучення учасників освітнього процесу до повної англомовної форми навчання;
 • формування міжкультурного середовища на основі прав та свобод людини;
 • запровадження нового рівня індивідуалізації для здобувачів освіти через індивідуальні навчальні плани з персональними траєкторіями та можливостями обирати програми відомих міжнародних університетів для отримання сертифікатів з дисциплін вільного вибору спільно з Prometheus, МОН України та міжнародними університетами – лідерами;
 • ефективне використання варіативних форм навчання, зокрема он-лайн, дистанційного, дуального, змішаного, інклюзивного сертифікатів ”Soft-skills” та імплементація підходів ”Thainair Plus” LKAO;
 • інтегровані навчальні курси та програми для навчання упродовж життя для соціальної та професійної мобільністі, як внутрішніх, так і зовнішніх стейкхолдерів.
 • забезпечення допомоги, орієнтовану на пацієнта – покращення якості надання медичної допомоги, надання своєчасного доступу та покращення результатів здоров’я для пацієнтів, надання цілісної, орієнтованої на пацієнта допомоги, концентруючись на фізичному та психічному добробуті людей;
 • забезпечити планування та організацію заходів щодо профорієнтації серед школярів;
 • ініціювати створення освітньої програми медичного бакалаврата;
 • зацікавлення студентів до роботи на клінічних базах для формування в них здібності клінічного та критичного мислення;
 • розробка принципів навчання для забезпечення споживачів системи охорони здоров’я освіченими та обізнаними студентами;
 • формування здорового способу життя серед студентства, як основи пропаганди підтримки та покращення здоров’я населення;
 • запровадження стратегії процесу студентської мобільності для набуття практичних навичок у провідних світових медичних закладах;
 • забезпечити гендерний підхід та методологію культурно-компетентної допомоги при підготовці кадрового потенціалу

Місія

Місією ННІ «Європейська медична школа» є гідний внесок у розвиток суспільства шляхом фундаментальної підготовки висококваліфікованих, компетентних та конкурентоспроможних випускників медичної школи, здатних надавати професійну медичну допомогу.

Візія

Візією ННІ «Європейська медична школа» є досягнення лідерських позицій у світовому медичному просторі з якісної до дипломної підготовки лікарів шляхом запровадження дієвих програм через набуття високого рівня практичних навичок; формування індивідуального клінічного мислення; вміння аналізувати ситуацію та науково обґрунтовувати підходи до прийняття рішень; інтегрування в європейську світову спільноту.

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 073 635 38 09