+38 093 662 88 67
До сайту університету

Обов'язкові компоненти ОПП "Медицина" 2021/2022

Обов’язкові компоненти ОПП «Медицина»

 

1й курс

Англійська мова (за професійним спрямуванням) / English language (for professional purposes)

Робоча програмаСилабусSyllabus

Медична термінологія / Medical terminology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Латинська мова та медична термінологія / Latin and medical terminology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Українська мова (за професійним спрямуванням) / Ukrainian mova (for professional directing)

Робоча програмаСилабусSyllabus

Українська культура у всесвітній історії / Ukrainian culture at the all-round history

Робоча програмаСилабусSyllabus

Медична біологія / Medical biology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Медична та біологічна фізика / Medical and biological physics

Робоча програмаСилабусSyllabus

Медична хімія / Medical chemistry

Робоча програмаСилабусSyllabus

Анатомія людини / Human anatomy

Робоча програмаСилабусSyllabus

Біологічна та біоорганічна хімія / Biological and bioorganic chemistry

Робоча програмаСилабусSyllabus

 

2й курс

Медична інформатика / Medical informatics

Робоча програмаСилабусSyllabus

Гістологія, цитологія та ембріологія / Histology, cytology and embryology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Фізіологія / Physiology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Біологічна та біоорганічна  хімія / Biological and bioorganic & nbsp; chemistry

Робоча програмаСилабусSyllabus

Мікробіологія, вірусологія та імунологія / Microbiology, virology and immunology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Філософія, етика, деонтологія / Philosophy, ethics, deontology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Гігієна та екологія / Hygiene and ecology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Догляд за хворими (практика) / Patient care (practice)

Робоча програмаСилабусSyllabus

 

3й курс

Сестринська практика / Nursing practice

Робоча програмаСилабусSyllabus

Патоморфологія / Pathomorphology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Патофізіологія / Pathophysiology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Фармакологія / Pharmacology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Гігієна та екологія / Hygiene and ecology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я / Social medicine,
organization and economics of health care

Робоча програмаСилабусSyllabus

Пропедевтика внутрішньої медицини / Propaedeutics of internal medicine

Робоча програмаСилабусSyllabus

Пропедевтика педіатрії / Propaedeutics of pediatrics

Робоча програмаСилабусSyllabus

Загальна хірургія / General surgery

Робоча програмаСилабусSyllabus

Радіологія / Radiology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Сучасні методи генетичної діагностики / Modern methods of genetic diagnosis

Робоча програмаСилабусSyllabus

 

4й курс

Внутрішня медицина / Internal Medicine

Робоча програмаСилабусSyllabus

Педіатрія / Pediatrics

Робоча програмаСилабусSyllabus

Хірургія / Surgery

Робоча програмаСилабусSyllabus

Акушерство і гінекологія / Obstetrics and gynecology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я / Social medicine,
organization and economics of health care

Робоча програмаСилабусSyllabus

Оториноларингологія / Otorhinolaryngology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Офтальмологія / Ophthalmology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Неврологія / Neurology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Урологія / Urology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Дерматологія, венерологія / Dermatology, venereology

Робоча програмаСилабусSyllabus

Виробнича лікарська практика / Industrial medical practice

Робоча програмаСилабусSyllabus

Клінічна патофізіологія / Clinical pathophysiology

Робоча програмаСилабусSyllabus

 

5й курс

Внутрішня медицина / Internal Medicine

Робоча програма

Фтизіатрія / Tuberculosis

Робоча програма

Інфекційні хвороби / Infectious diseases

Робоча програма

Онкологія та радіаційна медицина / Oncology and radiation medicine

Робоча програма

Педіатрія / Pediatrics

Робоча програма

Дитячі інфекційні хвороби / Children's infectious diseases

Робоча програма

Хірургія / Surgery

Робоча програма

Клінічна мікробіологія / Clinical microbiology

Робоча програма

Травматологія і ортопедія / Traumatology and orthopedics

Робоча програма

Акушерство і гінекологія / Obstetrics and gynecology

Робоча програма

Анестезіологія та інтенсивна терапія / Anesthesiology and intensive care

Робоча програма

Психіатрія та наркологія / Psychiatry and addiction

Робоча програма

Виробнича лікарська практика / Industrial medical practice

Робоча програма

Клінічна біохімія / Clinical biochemistry

Робоча програма

 

 

6й курс

Внутрішня медицина / Internal Medicine

Робоча програма

Педіатрія / Pediatrics

Робоча програма

Екстрена та невідкладна медична допомога / Emergency and urgent medical care

Робоча програма

Хірургія / Surgery

Робоча програма

Клінічна фармакологія / Clinical pharmacology

Робоча програма

Лабораторна та клінічна діагностика / Laboratory and clinical diagnostics

Робоча програма

Акушерство і гінекологія / Obstetrics and gynecology

Робоча програма

Медичне право / Medical law

Робоча програма

Загальна практика (сімейна медицина) / General practice (family medicine)

Робоча програма

Гігієна та екологія / Hygiene and ecology

Робоча програма

Соціальна медицина,організація та економіка охорони здоров'я / Social medicine,
organization and economics of health care

Робоча програма

 

 

ННІ "Післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку" МЄУ спільно з КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1", ГО "Всеукраїнська асоціація дитячої імунології" та ГО "Міжнародна міждисциплінарна асоціація медичних професіоналів" провели
Лекція для батьків "Вплив сім’ї на вибір професії"
Майкл Малкіелі став почесним професором Міжнародного європейського університету
ДАЙДЖЕСТ
МЄУ доєднався до групи розробників і експертів завдання ЄФВВ МОН
МЄУ підписав угоду про співробітництво з Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя
I Регіональний освітній форму "Вектори європейської якості та успіху"
Цикл лекцій «Цікава медицина» від ННІ «Європейська медична школа»
Контакти
Директорат ННІ "Європейська медична школа":
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 093 662 88 67