+38 073 635 38 09
До сайту університету

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МЕДИЦИНА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 2022

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МЕДИЦИНА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ
Основна інформація
Обсяг програми та термін навчання
360 кредитів ЄКТС, 6 років

Ступінь вищої освіти
Магістр

Професійна кваліфікація
Лікар

Мови навчання та викладання
Англійська, українська

Вартість навчання
35 000 грн / рік

Вступний період
Початок: 01.07.2022 р.
Початок: 01.09.2022 р.
Початок: 01.12.2022 р.
Початок: 01.03.2023 р.

Ліцензована, акредитована
Орієнтація освітньої програми
Програма має академічну та прикладну професійну орієнтацію на сучасні тенденції розвитку теорії та практики медицини.

Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку кваліфікованого медичного спеціаліста, здатного на високому рівні організовувати та здійснювати професійну діяльність, критично осмислювати проблеми медичної галузі, а також самостійно вирішувати складні завдання у сфері охорони здоров'я на посаді. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання та навички, сфера застосування яких передбачена певними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що вимагають особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій та інше.

Основний фокус освітньої програми
Підготовка фахівців до професійної, організаційно-управлінської, науково-дослідної діяльності у галузі охорони здоров’я.

Особливості програми
Використання в освітньому процесі досвіду європейських науково-педагогічних працівників через залучення їх до реалізації освітнього процесу.
Можливість викладання на базах провідних приватних закладів охорони здоров’я України, де застосовуються сучасні медичні технології. Застосування в освітньому процесі інноваційних технологій.
Можливість проходження навчальних та виробничих практик на базах вітчизняних та закордонних закладів охорони здоров’я та закладів вищої освіти.
Студентоцентроване навчання.
ВАЖЛИВО!
Міжнародна акредитація програми визнана ВООЗ, Освітньою комісією США для випускників іноземних медичних вузів (ECFMG) і Всесвітньою базою WDOMS (Світовий довідник медичних шкіл)
Керівник освітньої програми:
Савицький Іван Володимирович
доктор медичних наук, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології
Редактори освітньої програми:
Доан Світлана Іванівна
доктор медичних наук, професор кафедри військово-профілактичної медицини
Бабенков Геннадій Дмитрович
доктор медичних наук, професор кафедри госпітальної хірургії
Верголяс Майя Розметівна
доктор біологічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології
Костинський Григорій Борисович
доктор медичних наук, професор кафедри гістології, цитології та ембріології
Дядик Олена Олександрів
доктор медичних наук, професор кафедри патоморфології
Дзигал Олександр Федорович
доктор медичних наук, професор кафедри хірургії

Програмні компетентності

Переглянути

Зміст програми

Переглянути

Програмні результати навчання

Переглянути

Студентський парламент Університету долучився до вебінару “Еразмус+ Молодь та Європейський корпус солідарності: оновлення умов у 2023 році»
Підсумки конференції студентів
Науково-педагогічні працівники МЄУ увійшли до складу редколегії журналу Disaster and Emergency Medicine Journal (DEMJ)
Вітаємо у складі ради сприяння розвитку Університету доктора Рауль Хуарес-Вела.
23 січня 2023 року о 14.00 відбулася онлайн-зустріч щодо участі у грантових програмах
Вітаємо в складі ради сприяння розвитку Міжнародного Європейського Університету професора Френка Пікока.
Вітаємо Симонця Євгенія Миколайовича у команді МЄУ на посаді директора навчально-наукового інституту «Європейська медична школа».
До ради сприяння розвитку Міжнародного Європейського Університету долучився доктор Карлос Гарсія Росас
Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 073 635 38 09