+38 093 662 88 67
До сайту університету

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МЕДИЦИНА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МЕДИЦИНА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ
Основна інформація
Обсяг програми та термін навчання
360 кредитів ЄКТС, 6 років

Ступінь вищої освіти
Магістр

Професійна кваліфікація
Лікар

Мови навчання та викладання
Англійська, українська

Вартість навчання
35 000 грн / рік

Вступний період
Початок: 01.07.2022 р.
Початок: 01.09.2022 р.
Початок: 01.12.2022 р.
Початок: 01.03.2023 р.

Ліцензована, акредитована
Орієнтація освітньої програми
Програма має академічну та прикладну професійну орієнтацію на сучасні тенденції розвитку теорії та практики медицини.

Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку кваліфікованого медичного спеціаліста, здатного на високому рівні організовувати та здійснювати професійну діяльність, критично осмислювати проблеми медичної галузі, а також самостійно вирішувати складні завдання у сфері охорони здоров'я на посаді. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання та навички, сфера застосування яких передбачена певними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що вимагають особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій та інше.

Основний фокус освітньої програми
Підготовка фахівців до професійної, організаційно-управлінської, науково-дослідної діяльності у галузі охорони здоров’я.

Особливості програми
Використання в освітньому процесі досвіду європейських науково-педагогічних працівників через залучення їх до реалізації освітнього процесу.
Можливість викладання на базах провідних приватних закладів охорони здоров’я України, де застосовуються сучасні медичні технології. Застосування в освітньому процесі інноваційних технологій.
Можливість проходження навчальних та виробничих практик на базах вітчизняних та закордонних закладів охорони здоров’я та закладів вищої освіти.
Студентоцентроване навчання.
ВАЖЛИВО!
Керівник освітньої програми:
Бондаренко Анастасія Валеріївна
доктор медичних наук, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології
Редактори освітньої програми:
Доан Світлана Іванівна
доктор медичних наук, професор кафедри військово-профілактичної медицини
Бабенков Геннадій Дмитрович
доктор медичних наук, професор кафедри госпітальної хірургії
Верголяс Майя Розметівна
доктор біологічних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології
Костинський Григорій Борисович
доктор медичних наук, професор кафедри гістології, цитології та ембріології
Дядик Олена Олександрів
доктор медичних наук, професор кафедри патоморфології
Дзигал Олександр Федорович
доктор медичних наук, професор кафедри хірургії

Програмні компетентності

Переглянути

Зміст програми

Переглянути

Програмні результати навчання

Переглянути

Пропонуємо зареєструватися на онлайн лекцію доцента кафедри кількісної психології в Університеті Барселони, старшого наукового співробітника Інституту біомедичних досліджень Bellvitge, PhD Carles Soriano-Mas «Approaches for assessing brain activity at res
Hellenic National Academic Recognition and Information Center включив міжнародний європейський університет до списку національного реєстру визнаних іноземних закладів вищої освіти
Навчально - науковий семінар "Фізичні вимірювання в медичній практиці: термографія, тонеметрія, гематологічний аналізатор" та презентація навчального посібника "Фізичні основи медико - діагностичних вимірювань"
Не пропустіть. Вперше в Україні зірковий медичний юрист, адвокат року Олександр Гришаков став лектором програми Mini-MBA in Healthcare!
Забудьте про складні вступні випробування. Відкрийте для себе нові горизонти у світі освіти! ?
Пропонуємо зареєструватися на воркшоп виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками (м. Лондон, Великобританія) David Rubens «Crisis Management and the Hyper-Urban Environment: From Fragility to Resilience».
27 травня в Міжнародному Європейському Університеті відбувся черговий тренінг з тактичної медицини
Конференція "Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів" в межах І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу»
Контакти
Директорат ННІ "Європейська медична школа":
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 093 662 88 67