+38 044 338 00 43
До сайту університету

Ua

Навчально-методична робота кафедри

Ефективність професійної підготовки майбутніх лікарів  в ННІ «Європейська медична школа» значною мірою залежить від рівня навчально-методичної роботи кафедр.

Навчально-методична робота організовується та здійснюється як цілісна система дій та заходів, які спрямовані на забезпечення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти, підвищення кваліфікації та професіоналізму професорсько-викладацького складу, активізацію творчого потенціалу викладачів та студентів.

Навчально-методична робота кафедри регламентована відповідними документами Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, постановами Вченої ради Університету, навчальними планами й програмами.

Викладання здійснюється згідно з вимогами кредитно-трансферної системи. Вся навчально-методична робота на кафедрі ґрунтується на основі робочих і календарних планів лекцій та практичних занять, які щорічно узгоджуються за часом їх виконання.

На кафедрі є різні форми обліку навчально-методичної роботи: академічні журнали, журнал та графік відпрацювання пропущених занять, журнал та графік консультацій, лекційні журнали, індивідуальні плани роботи викладачів, методичні розробки до практичних занять та лекцій для викладачів та студентів на українській та англійській мові. Колектив кафедри постійно удосконалює методичні розробки.

Практичні заняття та лекції викладаються українською та англійською мовами. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі готуються до друку навчально-методичні та навчальні посібники. При читанні лекцій використовуються сучасні мультимедійні технології. Широко використовується тестовий контроль знань.

Основними напрямками навчально-методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • організація системи підвищення педагогічної та професійної майстерності викладачів;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, методичних вказівок;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
 • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів тощо;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, напрацювання методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

Принципи навчально-методичної роботи:

 • актуальність, цінність, новизна;
 • науковість навчально-методичної роботи;
 • системність і комплексність навчально-методичної роботи;
 • послідовність і безперервність; 
 • індивідуальність підходу до учасників освітнього процесу;
 • спрямованість і мотивація до самоосвіти й саморозвитку.

 

Контакти
Приймальна комісія:
проспект Академіка Глушкова, 42 / 03187
+38 044 338 00 43